موسسه حقوقی سروش حق جویان

برای مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

توییتر

جستجو

کمیسیون ماده 99 شهرداری (مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز خارج از محدوده شهری)

0
(0)

کمیسیون ماده 99 شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز خارج از محدوده شهری است. این کمیسیون به منظور کنترل ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرقانونی در خارج از شهرها تشکیل شده است. در صورت مواجه با این کمیسیون نیاز به یک وکیل حقوقی یا یک وکیل ملکی دارید.

بر اساس ماده 99 قانون شهرداری، تمامی ساخت و سازها در مناطق شهری و روستایی باید با دریافت مجوز و پروانه ساخت معتبر از شهرداری انجام شود. بنابراین، ساخت و سازهایی که بدون مجوز و پروانه ساخت انجام شوند، غیرقانونی محسوب می‌شوند.

تعریف کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری

“در صورتی که افراد بدون دریافت مجوز و پروانه ساخت از شهرداری، اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی کنند، شکایت‌های علیه آن‌ها در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. افرادی که در حوزه ساخت و ساز فعالیت می‌کنند و از قوانین مربوط به ساختمان‌سازی در مناطق شهری و روستایی سرپیچی می‌کنند، سر و کارشان با این کمیسیون است.

در سال‌های اخیر که تعداد جمعیت شهرها و روستاها افزایش پیدا کرده است، برخی از افراد به دنبال سودجویی، بدون دریافت مجوز از زمین‌های زراعی برای ساخت و ساز استفاده می‌کنند و کاربری آن‌ها را تغییر می‌دهند. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفته است تا با تاسیس یک کمیسیون ویژه، از این ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کند.”

تخلفات ساختمانی: انواع و عواقب آن

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری یکی از تخلفات ساختمانی و دعوای حقوقی است که یکی از طرفین ان شهرداری می‌باشد. به جز کمیسیون ماده 99 شهرداری در این پست به شایر تخلفات ساختمانی پرداخته ایم. تخلف ساختمانی، به هرگونه ساخت وسازی گفته می‌شود که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. در صورت درگیری در هرکدام ازین دعاوی با یک وکیل حقوقی تماس حاصل کنید. این تخلفات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • احداث بنا بدون دریافت پروانه ساخت
 • ساخت طبقاتی بیشتر از تعداد مشخص شده در پروانه

 • پیشروی در معابر شهری در زمان ساخت و ساز

 • سرپیچی از قوانین فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساختمان سازی و عدم رعایت استحکام و مقاومت بنا

 • اقدامات غیرقانونی مهندس ناظر

 • در نظر نگرفتن پارکینگ یا احداث پارکینگ بدون کاربری برای ساختمان

 • تغییر نوع کاربری ساختمان (تغییرکاربری مسکونی به تجاری)
 • ساخت بنا در محدوده ممنوعه

 • احداث بنا بیش از سطح آشغال مجاز
 • احداث اعیان (بنا) بیش از مساحت مشخص شده در پروانه

عواقب تخلفات ساختمانی

کمیسیون ماده 99 شهرداری

عواقب تخلفات ساختمانی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • صدور حکم قلع و قمع بنا
 • صدور حکم توقف عملیات ساختمانی
 • صدور حکم جریمه نقدی
 • در صورت صدور حکم قلع و قمع بنا، مالک ساختمان موظف است ظرف مدت مشخصی نسبت به تخریب آن اقدام کند. در صورت عدم انجام این کار، شهرداری یا دادگستری اقدام به تخریب بنا خواهند کرد.
 • صدور حکم توقف عملیات ساختمانی نیز به معنای توقف ساخت و ساز تا زمانی است که مالک نسبت به رفع تخلف اقدام کند.
 • صدور حکم جریمه نقدی نیز به معنای پرداخت جریمه‌ای به شهرداری یا دولت است. میزان این جریمه بسته به نوع تخلف متفاوت است. حتما با یک وکیل حقوقی برای کاهش جریمه مشورت کنید.
مطالعه کنید درباره‌  افراز ملک مشاع

راه‌های پیشگیری از تخلفات ساختمانی

برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی و عدم مواجهه با کمیسیون ماده 99 شهرداری می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

 • آگاهی‌بخشی عمومی در مورد قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز
 • نظارت دقیق شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول بر ساخت و سازها
 • ایجاد انگیزه برای مالکان برای رعایت قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز
 • از جمله راه‌های ایجاد انگیزه برای مالکان برای رعایت قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • کاهش هزینه‌های صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که مطابق با قوانین و مقررات ساخته می‌شوند.
 • تسریع در روند صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی که مطابق با قوانین و مقررات ساخته می‌شوند.
 • اعطای تسهیلات مالی به مالکانی که ساختمان‌های خود را مطابق با قوانین و مقررات ساخته‌اند.
 • با انجام اقداماتی که در بالا ذکر شد، می‌توان از تخلفات ساختمانی و عواقب آن جلوگیری کرد.

اعضای کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 به منظور رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده قانونی، متشکل از سه عضو زیر است:

 • نماینده قوه قضاییه
 • نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
 • نماینده وزارت کشور

تصمیمات کمیسیون ماده 99

تصمیمات کمیسیون ماده 99 بر اساس اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ می‌شود. این تصمیمات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • صدور حکم قلع بنا
 • صدور حکم توقف عملیات ساختمانی
 • صدور حکم جریمه نقدی

جریمه نقدی کمیسیون ماده 99

میزان جریمه نقدیکمیسیون ماده ۹۹ شهرداری، برابر با 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی است. اعیانی به معنای بنا و تاسیسات است.

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده قانونی

در صورتی که بنا و تاسیساتی خارج از محدوده قانونی تشخیص داده شود، مراتب به کمیسیون ماده 99 شهرداری ارسال می‌شود. این کمیسیون پس از بررسی پرونده، اقدام به صدور رای می‌کند.

وظایف کمیسیون ماده 99

وظایف کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری به شرح زیر است:

 • رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده قانونی
 • صدور حکم قلع بناهای غیرمجاز
 • صدور حکم توقف عملیات ساختمانی غیرمجاز
 • صدور حکم جریمه نقدی برای ساخت و سازهای غیرمجاز

تاثیر کمیسیون ماده 99 بر کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری نقش مهمی در کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز ایفا می‌کند. این کمیسیون با صدور احکام خود، از تخریب محیط زیست و وقوع حوادث ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری

بر اساس تبصره 2 کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری قانون شهرداری، با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در خارج از محدوده مصوب شهرها، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. این کمیسیون برحسب مورد و در نظر گرفتن طرح جامع، نسبت به صدور حکم قلع بنا یا جریمه نقدی برابر با 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی اقدام می‌نماید.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل دعاوی حقوقی: نقش و اهمیت

وظایف دهیاری‌ها

دهیاری‌ها نیز وظیفه دارند تا هر نوع ساختمان سازی غیرقانونی و تخلف و سرپیچی از کاربری و طرح هادی روستایی را توسط بخشداری به اطلاع کمیسیون ماده 99 برسانند.

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی

گزارش بدست آمده از بخشداری‌ها در کمیسیون ماده 99 مورد بررسی و کنترل قرار خواهد گرفت و در نهایت حکم صادره از این کمیسیون در صورتی که مبنی بر تخریب و قلع و قمع ساختمان باشد، توسط استاندار به مجریان دادگستری اعلام خواهد شد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات کمیسیون ماده 99 قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است. متقاضیان می‌توانند ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور رای، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعلام کنند. در دیوان عدالت اداری، دو تصمیم در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 گرفته می‌شود:

 • رد شکایت: در صورتی که دیوان عدالت اداری شکایت را وارد نداند، حکم به رد آن می‌دهد.
 • ورود به شکایت و الزام هیئت هم‌عرض به رسیدگی دوباره: در صورتی که دیوان عدالت اداری شکایت را وارد بداند، حکم به ورود به آن و الزام هیئت هم‌عرض به رسیدگی دوباره می‌دهد.

برای به دست آوردن نتیجه مطلوب در دیوان عدالت اداری، بهره‌مندی از یک وکیل ملکی مجرب و متخصص توصیه می‌شود. وکیل کمیسیون ماده 99، دادخواست تجدید نظر را تنظیم و آن را به دیوان عدالت اداری ارائه می‌کند.

تأثیر وکیل کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده 99 شهرداری

داشتن یک وکیل کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر نتیجه پرونده داشته باشد. وکیل کمیسیون ماده 99 با دانش و تجربه خود، می‌تواند به خوبی پرونده را در دیوان عدالت اداری پیگیری کند و شانس موفقیت متقاضی را افزایش دهد.

وظایف وکیل کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری

وظایف وکیل کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری عبارتند از:

 • تنظیم دادخواست تجدید نظر
 • پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری
 • حضور در جلسات رسیدگی در دیوان عدالت اداری
 • ارائه دفاعیات و مستندات در دیوان عدالت اداری

در صورتی که شما نیز به رای کمیسیون ماده 99 اعتراض دارید، می‌توانید با یک وکیل  ملکی متخصص کمیسیون ماده 99 مشورت کنید تا از حقوق خود دفاع کنید.

تفاوت کمیسیون ماده 99 و کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها

کمیسیون ماده 99 شهرداری

بر اساس کمیسیون ماده 99 شهرداری ها، شهرداری‌ها موظفند به منظور حفظ ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی ساختمان‌های مستحدثه در حریم شهرها، وظایفی را انجام دهند. این وظایف عبارتند از:

 1. تعیین حدود حریم شهر و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر
 2. تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر
مطالعه کنید درباره‌  وکیل کمیسیون ماده 100 ( مشاوره در خصوص نحوه اعتراض و تغییر رای)

کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 99 برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در حریم شهرها تشکیل می‌شود. این کمیسیون متشکل از سه عضو زیر است:

 • نماینده شهرداری
 • نماینده شورای اسلامی شهر
 • نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

تصمیمات کمیسیون ماده 99 بر اساس اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ می‌شود و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • صدور حکم قلع بنا
 • صدور حکم توقف عملیات ساختمانی
 • صدور حکم جریمه نقدی

کمیسیون تبصره 2 ماده 99

تبصره 2 کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در خارج از محدوده مصوب شهرها، تشکیل کمیسیونی مستقل از شهرداری ها را پیش بینی کرده است. این کمیسیون متشکل از سه عضو زیر است:

 • نماینده وزارت کشور
 • نماینده قوه قضاییه
 • نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

تصمیمات کمیسیون تبصره 2 ماده 99 بر اساس اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ می‌شود و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • صدور حکم قلع بنا
 • صدور حکم جریمه نقدی برابر با 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی

تفاوت‌های اصلی دو کمیسیون

تفاوت‌های اصلی دو کمیسیون ماده 99 و تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها عبارتند از:

 • صلاحیت: کمیسیون ماده 99 به تخلفات ساختمانی در حریم شهرها رسیدگی می‌کند، در حالی که کمیسیون تبصره 2 ماده 99 به تخلفات ساختمانی در خارج از محدوده مصوب شهرها رسیدگی می‌کند.
 • ترکیب اعضا: کمیسیون ماده 99 متشکل از اعضای شهرداری، شورای اسلامی شهر و وزارت مسکن و شهرسازی است، در حالی که کمیسیون تبصره 2 ماده 99 متشکل از اعضای وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی است.
 • تصمیمات: تصمیمات کمیسیون ماده 99 می‌تواند شامل قلع بنا، توقف عملیات ساختمانی یا جریمه نقدی باشد، در حالی که تصمیمات کمیسیون تبصره 2 ماده 99 می‌تواند شامل قلع بنا یا جریمه نقدی برابر با 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی باشد.

وکیل کمیسیون ماده 99 شهرداری

موسسه حقوقی اقای غفارزاده، یکی از بهترین مراجع وکلا در زمینه پرونده‌های کمیسیون ماده 99 شهرداری است. این گروه با سال‌ها تخصص و سابقه در این زمینه، تمامی پرونده‌های کمیسیون ماده 99 را به صورت حرفه‌ای پیگیری می‌کند و از تمامی پتانسیل خود برای احقاق حق موکلین استفاده می‌کند.

در صورتی که به رای کمیسیون ماده 99 اعتراض دارید، می‌توانید با سپردن پرونده خود به وکلای موسسه حقوقی اقای غفارزاده، از مزایای ذکر شده بهره‌مند شوید. دوستان عزیز متقاضی از طریق کانال ارتباطی ما اقدام کنید.

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 0 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 0

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات بیشتر

پیمایش به بالا