موسسه حقوقی سروش حق جویان

برای مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

توییتر

جستجو

نکات حقوقی درخواست ابطال سند رسمی

5
(1)

دعوای ابطال سند رسمی، دعوایی است که در آن شخصی درخواست می‌کند که یک یا چند سند رسمی، بی‌اثر و غیرقابل استناد اعلام شوند. دعوای ابطال سند رسمی، دعوایی مهم است که می‌تواند آثار مهمی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر سند رسمی مالکیت یک ملک ابطال شود، مالک جدید ملک، مالک قانونی ملک نخواهد بود.

بنابراین، قبل از طرح این دعوی، باید با یک وکیل ملکی تهران مشورت کرد. برای طرح دعوای ،باید مدارک و مستندات لازم را تهیه کرد. همچنین باید از مراحل اداری و قانونی ان اگاه بود. دوستان عزیزی که درگیر چنین دعاوی هستند با ما همراه باشند.

تعریف حقوقی ابطال سند رسمی

درخواست ابطال سند رسمی

بر اساس ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در دفتر یا ادارات ثبت اسناد و املاک، توسط ماموران رسمی واجد صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات، به تنظیم می‌رسند، اسناد رسمی محسوب می‌شوند. این قبیل اسناد، نسبت به سند عادی، از توان اجرایی و اثباتی بالاتری برخوردار هستند.

با این حال، گاهی ممکن است که بنا به دلایلی، سند رسمی فاقد اعتبار باشد و بتوان اقدام به ابطال سند رسمی آن نمود. در این صورت، خواهان باید بتواند با ارائه دلایل موجه، بی‌اعتباری سند رسمی را اثبات نماید.

شرایط ابطال سند رسمی

سند رسمی، سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی، توسط مامور رسمی واجد صلاحیت، تنظیم می‌شود. سند رسمی، از اعتبار بالایی برخوردار است و در دعاوی حقوقی، به عنوان دلیل معتبر تلقی می‌شود. با این حال، گاهی ممکن است که سند رسمی، باطل باشد. در این صورت، دارنده سند رسمی، می‌تواند اقدام به ابطال آن کند.شرایط ابطال سند رسمی عبارتند از:

معامله صوری

 اگر معامله‌ای که منجر به تنظیم سند رسمی شده است، صوری باشد، یعنی طرفین معامله، قصد و رضایت واقعی در انجام معامله نداشته باشند، سند رسمی باطل است.

جعلی بودن سند

 اگر سند رسمی، جعلی باشد، یعنی توسط شخصی که حق صدور آن را ندارد، تنظیم شده باشد، سند رسمی باطل است.

معاملات معارض

 اگر شخصی، مال غیر را به دو یا چند نفر بفروشد، معاملات معارض محسوب می‌شود و سند رسمی تنظیم شده در یکی از معاملات، باطل است.

اسناد جهت تضمین

 اگر سند رسمی، به منظور تضمین انجام تعهدی از قبیل قرض، تنظیم شده باشد و پس از انجام تعهد، طرف مقابل از بازگرداندن سند خودداری کند، سند رسمی باطل است.

مراحل ابطال سند رسمی

درخواست ابطال سند رسمی

برای ابطال سند رسمی، باید مراحل زیر را طی کرد:

تهیه مدارک و مستندات لازم

 برای ابطال سند رسمی، باید مدارک و مستنداتی را تهیه کرد که نشان دهد یکی از شرایط ابطال سند رسمی وجود دارد. این مدارک می‌تواند شامل موارد زیر باشد

 • خود سند رسمی مورد نظر
 • مدارک اثبات جعل سند، در صورت وجود
 • مدارک اثبات معاملات معارض، در صورت وجود
 • مدارک اثبات اینکه معامله صوری بوده است، در صورت وجود
 • مدارک اثبات اینکه سند رسمی برای تضمین تنظیم شده است، در صورت وجود
مطالعه کنید درباره‌  وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید
چه مدارکی برای ابطال سند رسمی لازم است؟

یکی از مراحل ابطال سند رسمی، طرح دعوی در دادگاه است. ابطال سند رسمی، صرفا از طریق حکم دادگاه امکان‌پذیر است. بنابراین، باید مدارکی را به همراه دادخواست به دادگاه ارائه کرد تا دادگاه بتواند با توجه به آنها، حکم ابطال سند را صادر کند.

مدارک لازم برای ابطال سند رسمی عبارتند از:

 • مدارک هویتی: شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده
 • دادخواست ابطال سند رسمی: این دادخواست باید مطابق با قانون تنظیم شود و شامل اطلاعات زیر باشد:
  • نام و مشخصات خواهان و خوانده
  • خواسته خواهان (ابطال سند رسمی)
  • دلایل و جهات درخواست ابطال سند
 • سند رسمی مورد ادعا: سندی که خواهان ادعا می‌کند باید ابطال شود
 • مدارک اثبات ادعا: مدارکی که خواهان برای اثبات ادعای خود ارائه می‌کند. به عنوان مثال، اگر خواهان ادعا می‌کند که سند رسمی جعلی است، باید مدارکی مانند شهادت شهود، نظریه کارشناسی و غیره را ارائه کند.

در نهایت، دادگاه پس از بررسی مدارک و احراز شرایط ابطال سند، حکم ابطال سند را صادر می‌کند.

تنظیم دادخواست

 پس از تهیه مدارک لازم، باید دادخواست ابطال  را تنظیم کرد. این دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

   • نام و مشخصات خواهان و خوانده
   • خواسته خواهان
   • دلایل و جهات درخواست ابطال سند رسمی

ثبت دادخواست

پس از تنظیم دادخواست، باید آن را در دادگاه عمومی حقوقی محل تنظیم سند رسمی ثبت کرد.

رسیدگی دادگاه

 پس از ثبت دادخواست، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و در صورت احراز دلایل ابطال سند رسمی، حکم به ابطال سند رسمی صادر می‌کند.

نمونه دادخواست ابطال سند رسمی

خواهان: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خواهان]

خوانده: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]

خواسته: ابطال سند رسمی شماره [شماره سند]

دلایل و جهات درخواست

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به شماره ملی [شماره ملی خواهان] به استناد مدارک و مستندات پیوست، دعوی ابطال سند رسمی شماره [شماره سند] را علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] به شماره ملی [شماره ملی خوانده] مطرح می‌نمایم.

شرح ماجرا

[در این قسمت، باید شرح ماجرایی که منجر به طرح دعوی ابطال سند شده است، به طور کامل و واضح توضیح داده شود. به عنوان مثال، اگر دعوی بر اساس انجام معامله صوری مطرح شده است، باید توضیح داده شود که معامله صوری به چه صورت انجام شده است و دلایل و مدارک اثبات آن چیست.]

دلایل ابطال سند:

[در این قسمت، باید دلایل ابطال سند، بر اساس قانون، توضیح داده شود. به عنوان مثال، اگر دعوی بر اساس جعل سند مطرح شده است، باید توضیح داده شود که سند به چه صورت جعل شده است و دلایل و مدارک اثبات آن چیست.]

مطالعه کنید درباره‌  وکیل ملکی تهران؛ تصرف عدوانی

با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره [شماره سند] را از محضر دادگاه محترم دارم.

محل امضای خواهان

[نام و نام خانوادگی خواهان]

[تاریخ]

نکات مهم در تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی

درخواست ابطال سند رسمی

 • دادخواست باید به صورت کتبی و در دو نسخه تنظیم شود.
 • دادخواست باید به امضای خواهان برسد.
 • دادخواست باید در دادگاه محل وقوع مال یا محل اقامت خوانده ثبت شود.
 • دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:
 • نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و کد ملی خواهان و خوانده
 • خواسته و دلایل و جهات آن
 • مستندات و مدارک پیوست

انواع ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت وجود سند معارض

اگر شخصی، مال غیر را به دو یا چند نفر بفروشد، معاملات معارض محسوب می‌شود و سند رسمی تنظیم شده در یکی از معاملات، باطل است. به عنوان مثال، اگر شخصی، زمینی را به دو نفر بفروشد و هر دو نفر نیز سند رسمی مالکیت دریافت کنند، سند رسمی یکی از دو نفر، باطل خواهد بود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت مجعول بودن

اگر سند رسمی، جعلی باشد، یعنی توسط شخصی که حق صدور آن را ندارد، تنظیم شده باشد، سند رسمی باطل است. جعل سند، می‌تواند از طریق تغییر متن سند، تغییر تاریخ سند، یا تغییر امضای سند انجام شود.

ثبت سند رسمی مالکیت بر خلاف مقررات قانون

اگر سند رسمی مالکیت، بر خلاف مقررات قانون ثبت تنظیم شده باشد، سند رسمی باطل است. به عنوان مثال، اگر سند رسمی مالکیت، بدون حضور مالک یا نماینده قانونی او تنظیم شده باشد، سند رسمی باطل خواهد بود.

ابطال سند مالکیت به جهت معامله فضولی

اگر شخصی، مال غیر را بدون اجازه مالک آن، به دیگری بفروشد، معامله فضولی محسوب می‌شود. در معامله فضولی، مالک می‌تواند معامله را تنفیذ کند یا آن را رد کند. اگر مالک معامله را تنفیذ کند، سند رسمی مالکیت، معتبر خواهد بود. اما اگر مالک معامله را رد کند، سند رسمی مالکیت، باطل خواهد بود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر

اگر شخصی، با استفاده از وسایل متقلبانه، مال غیر را به دیگری بفروشد، معامله کلاهبرداری محسوب می‌شود. در معامله کلاهبرداری، مالک می‌تواند معامله را ابطال کند. ابطال معامله کلاهبرداری، می‌تواند منجر به ابطال سند رسمی مالکیت نیز شود.

ابطال سند مالکیت به جهت معامله ربوی

اگر شخصی، مال خود را در مقابل دریافت سودی بیشتر از نرخ سود قانونی، به دیگری بفروشد، معامله ربوی محسوب می‌شود. در معامله ربوی، مالک می‌تواند معامله را ابطال کند. ابطال معامله ربوی، می‌تواند منجر به ابطال سند رسمی مالکیت نیز شود.

ابطال سند رسمی مالکیت به جهت معامله صوری

اگر معامله‌ای که منجر به تنظیم سند رسمی شده است، صوری باشد، یعنی طرفین معامله، قصد و رضایت واقعی در انجام معامله نداشته باشند، سند رسمی باطل است. معامله صوری، می‌تواند به دلایل مختلفی انجام شود، مانند فرار از مالیات، فرار از دیون، و یا تصاحب اموال دیگران.

مطالعه کنید درباره‌  مدارک و مراحل لازم برای حکم تخلیه ملک

ابطال سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

طبق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، اگر سند رسمی مالکیت، بر اساس سند عادی تنظیم شده باشد که سند عادی مورد ادعا، جعلی باشد، سند رسمی نیز باطل خواهد بود.

ابطال سند رسمی مالکیت در صورت ملغی شدن نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

طبق ماده 12 قانون زمین شهری، کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 12 تشکیل می‌شود که وظیفه آن، رسیدگی به اعتراضات نسبت به اراضی دولتی و ملی است. اگر نظریه کمیسیون ماده 12، مبنی بر دولتی یا ملی بودن اراضی باشد، و این نظریه، توسط دادگاه ملغی شود، سند رسمی مالکیت صادر شده برای آن اراضی، باطل خواهد بود.

ابطال سند رسمی مالکیت در صورت ابطال برگ تشخیص اراضی ملی در دادگاه

طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اگر برگ تشخیص اراضی ملی، توسط دادگاه ابطال سند رسمی شود، سند رسمی مالکیت صادر شده برای آن اراضی، باطل خواهد بود.

وکیل ملکی تهران، ابطال سند رسمی

درخواست ابطال سند رسمی

مراحل قانونی ابطال سند رسمی، پیچیده و زمان‌بر است. خواهان باید مدارک و مستندات کافی را برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. همچنین، باید نکات حقوقی را در تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه رعایت کند. در صورت عدم رعایت این نکات، ممکن است دعوی ابطال سند رسمی، رد شود.

یک وکیل ملکی تهران، می‌تواند در تمام مراحل ابطال سند رسمی، خواهان را راهنمایی و کمک کند. وکیل می‌تواند در موارد زیر به خواهان کمک کند:

 • ارائه مشاوره حقوقی در خصوص شرایط ابطال سند رسمی
 • تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی
 • پیگیری مراحل رسیدگی به دعوی در دادگاه

در صورت عدم داشتن وکیل، خواهان باید خود تمام مراحل قانونی ابطال سند رسمی را انجام دهد. این کار ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد. دوستانی که درگیر دعاوی ابطال سند رسمی هستند، می توانند از خدمات حقوقی ما استفاده کنند. تیم حقوقی اقای غفارزاده دارای تجربه و تخصص زیادی در زمینه پرونده های ملکی می باشند.  توصیه می‌شود که برای ابطال سند رسمی، از وکیل ملکی تهران متخصص در امور حقوقی کمک بگیرید.

 • ۰۲۱-۸۸۳۰۲۷۳۰
 • ۰۹۱۲۵۵۱۵۶۲۷
 • ebrahimlawyer29864@gmail.com
 • ساعات مراجعه : ۱۶:۰۰ – ۲۰:۰۰
 • تهران، کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، بن بست پنجم (شهید حقانی)، پلاک ۹، طبقه اول واحد غربی
منبع=صفحات وب

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 5 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 1

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات بیشتر

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

وکیل دیوان عدالت اداری

5 (1) دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین نهادهای قضایی در ایران است که به رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم علیه اقدامات و

پیمایش به بالا