موسسه حقوقی سروش حق جویان

برای مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

توییتر

جستجو

وکیل ملکی تهران؛ تصرف عدوانی

0
(0)

 تصرف عدوانی یکی دیگر از مسائل و دعاوی ملکی است که یکی از موارد تخصص تیم وکالتی ما می‌باشد. تصرف عُدوانی یا زورستان یک مفهوم حقوقی است که به گرفتن زمین یا ملکی از مالک آن یا از کسی که بر اساس یک قرارداد حق نسبت به آن ملک دارد، به زور اشاره می‌کند. در اینجا، آن فردی که ملک را به زور در اختیار گرفته است، تصرف کننده عُدوانی یا زورستان نامیده می‌شود و در این موادر نیاز به یک وکیل ملکی تهران دارید.

در ابعاد حقوقی، باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه‌ای باشد که او به طور عمومی و توسط اشخاص دیگر به عنوان متصرف شناخته شود. این مدت زمان بر اساس نظر قاضی و عرف قابل تفاوت است و ممکن است بر حسب شرایط مختلف متفاوت باشد.

در قانون جزایی ایران، ماده ۶۹۰ آمده است که تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با شکایت مالک، مورد پیگرد کیفری قرار می‌گیرد.

در این متن، توضیحاتی درباره تعریف تصرف عدوانی و تبیین مدت زمان تصرف سابق و همچنین اشاره به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ارائه شده است.

ایا تصرف عدوانی یک جرم کیفری است؟

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۱،  تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته می‌شود. این بدان معناست که مادامی که تصرف عدوانی ادامه دارد، مشمول مرور زمان تعقیب براساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نخواهد بود.

همچنین، سقوط حق شکایت کیفری که در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است، به جرایم آنی اشاره دارد و نه به جرایم مستمر. بنابراین، در جرایمی مانند تصرف عدوانی، تا زمانی که فرد مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم باشد، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم همچنان باقی می‌ماند و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت نخواهد بود.

حقوقی یا کیفری بودن تصرف عدوانی به زبان ساده

در دعوای ملکی حقوقی، به دادگاه مربوطه مراجعه می‌شود و مسئله‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد، مربوط به حقوق و تعهدات قانونی است. در این نوع دعوا، برای برقراری حقوق خود نیازی به اثبات مالکیت ندارید. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس شواهد و مستندات معرفی شده توسط طرفین و شواهد قانونی تصمیم‌گیری می‌کند.

اما در دعوای ملکی کیفری، شخصی که مدعی است، باید مالکیت خود را اثبات کند. علاوه بر این، باید سوءنیت مجرم نیز اثبات شود، به این معنی که باید ثابت کنید که شخصی قصد داشته است که به شما آسیب برساند یا مال شما را نقض کند.

به طور خلاصه، در دعوای حقوقی می‌توانید به دادگاه مراجعه کنید و نیازی به اثبات مالکیت ندارید، اما در دعوای کیفری، نیاز به اثبات مالکیت و سوءنیت مجرم دارید.

تعریف حقوقی تصرف عدوانی

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

مادهٔ ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی را به صورت زیر تعریف می‌کند: “دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق که بدون رضایت او، کسی مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و درخواست اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال مطرح می‌کند. البته در این موارد شما حتما نیاز به یک وکیل ملکی در تهران دارید.

مطالعه کنید درباره‌  بهترین وکیل ملکی تهران

این تعریف به مال‌های غیرمنقول محدود است و به همین دلیل، اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل، تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف فرد دیگری خارج کند، تعریف فوق این موارد را شامل نمی‌شود.

در دعوای تصرف عدوانی، شخصی که ادعا می‌کند مال از تصرف او خارج شده است، نیازی ندارد به مالکیت خود استناد کند. بلکه کافی است تصرف سابق خود را بر مال به اثبات برساند. در صورتی که شخص در دعوای تصرف عدوانی شکست بخورد، می‌تواند در ادامه دعوای مالکیت را مطرح کند، اما برعکس این امر امکان‌پذیر نیست.

انواع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی حقوقی

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم، در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، رای صرفاً به رفع تصرف خواهد بود و مجازاتی برای متصرف تعیین نخواهد شد. در این نوع دعاوی، دادگاه عمومی حقوقی صدور رای و رسیدگی به این دعاوی را بر عهده دارد.

برای طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی، شرایط زیر لازم است رعایت شود:

1. فرد متصرف باید قبل از تصرف ملک، سابقه تصرف نداشته باشد و باید با غلبه و قهر به ملک دسترسی یافته باشد.
2. تصرف باید به نحوی عدوانی صورت گرفته باشد، به این معنی که با استفاده از قهر و زور باشد.
3. موضوع دعوای تصرف باید مربوط به مال غیر منقول مانند ملک یا زمین باشد.
4. خواهان دعوی باید سابقه تصرف در ملک مورد اختلاف را داشته باشد قبل از اینکه فرد متصرف به آن ملک دسترسی پیدا کند. این سابقه تصرف ممکن است به صورت عرفی و برای مدت طولانی یا کوتاه باشد.

یکی از تفاوت‌های بین تصرف حقوقی و کیفری این است که در دعوای کیفری باید سوءنیت متصرف ثابت شود، در حالی که در دعوای حقوقی نیازی به این کار نیست.

رسیدگی، صدور رای و شکایت در این نوع دعاوی تصرف عدوانی حقوقی

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

1. خواهان در نوبت رسیدگی قرار نمی‌گیرد و رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، طبق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی.
2. در دادگاه، حق دفاع برای هر دو طرف دعوا حفظ می‌شود و اصل تناظر رعایت می‌شود.
3. تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی متصرف باید احضار شوند.
4. در صورت وجود شخص ثالثی که خود را ذینفع می‌داند، اجازه ورود به دادگاه دارد.
5. پس از صدور حکم، حکم باید سریعاً اجرا شود و تصرف باید به سرعت رفع شود.
6. تجدید نظر در این نوع دعاوی، مانع اجرای حکم نمی‌شود.

با این توضیحات، شرح مربوط به رسیدگی، صدور رای و شکایت در دعاوی تصرف عدوانی حقوقی را برای شما توضیح داده است.

تصرف عدوانی کیفری

با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارید، در صورتی که تصرف عدوانی در دعوای کیفری ثابت شود، تصرف کننده ممکن است با مجازاتی مواجه شود که شامل اعاده وضع به حالت سابق، رفع تصرف و مجازات حبس است، به طوری که مجازات حبس ممکن است از یک ماه تا یک سال باشد، طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

بنابراین، اگر تصرف عدوانی در دعوای کیفری ثابت شود، تصرف کننده ممکن است با مجازاتی مواجه شود که شامل اعاده وضع به حالت سابق، رفع تصرف و مجازات حبس با مدت مشخص است. این توضیحات دربارهٔ مجازات‌های ممکن برای تصرف عدوانی کیفری براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را برای شما توضیح داده است.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل الزام به سند رسمی

ارکان اصلی طرح دعوی تصرف عدوانی

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

در مواقعی که ملک در تصرف خواهان قرار داشته باشد، شما می‌توانید با ارائه ادعای سابق تصرف خوانده، اعلام کنید که ملک در گذشته در تصرف شما بوده است. همچنین، اگر ملک در حال حاضر در تصرف خوانده باشد، می‌توانید ادعا کنید که ملک در حال حاضر به شما تعلق دارد. در صورتی که تصرف خوانده بدون رضایت شما و بدون حکم مرجع صالح صورت گرفته باشد، می‌توانید ادعا کنید که تصرف خوانده عدوانی است.

نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که اگر شما دعوی تصرف عدوانی را پس از طرح دعوی مربوط به اصل مالکیت همان ملک ارائه کنید، ممکن است دادگاه قرار عدم استماع دعوی را صادر کند، به این معنی که به دلیل ارائه دعوی مرتبط با اصل مالکیت، دعوی تصرف عدوانی را مورد بررسی قرار ندهد. این موضوع ممکن است در تعامل با دادگاه‌ها متفاوت باشد و باید با توجه به شرایط خاص پرونده خود عمل کنید.

تفاوت اصلی میان دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنای تصرف غیرقانونی یا تصرفی است که با خلاف اراده مالک انجام می‌شود. این نوع تصرف عموماً در قبال اموال غیرمنقول اتفاق می‌افتد، مانند زمین‌ها، ساختمان‌ها و ممتلکات دیگر. در دعوای تصرف عدوانی، مالک مورد تصرف عموماً سابقه تصرف را اثبات می‌کند و می‌خواهد که تصرف غیرقانونی را از بین ببرد.

تفاوت اصلی میان دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی در موضوع مورد بحث آن‌ها است. در دعوای خلع ید، مالک مورد تصرف با ارائه اسناد مالکیت معتبر می‌تواند دعوا را به صورت حقوقی مطرح کند، در حالی که در دعوای تصرف عدوانی، تنها داشتن سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت نیست.

در دعوای خلع ید، پس از صدور حکم قطعی، اجرای حکم و رفع تصرف انجام می‌شود. اما در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه ممکن است به صورت فوریت به موضوع پرداخته و حکم موقتی صادر کند که تصرف را موقتاً برداشت کند.

دعوای خلع ید به عنوان یک دعوای مالی در نظر گرفته می‌شود و هزینه دادرسی آن مطابق با دعاوی مالی محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، دعوای تصرف عدوانی یک دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی آن نیز مطابق با دعاوی غیرمالی است.

قائده مرور زمان تصرف عدوانی

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص مرور زمان جرم تصرف عدوانی مفصلی در بر ندارد و در مورد جرایم مستمر نیز بحثی مطرح نشده است. درباره تصرف عدوانی، بین حقوقدانان نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی آن را جرمی آنی می دانند و مرور زمان را شامل آن می نمایند، در حالی که برخی دیگر آن را جرمی مستمر می دانند و از شمول مرور زمان خارج می کنند.
در خصوص پرونده های تخریب اراضی ملی که هنوز تصرف نشده اند، بیشتر حقوقدانان معتقدند که این جرایم مشمول مرور زمان هستند. زیرا تخریب و تصرف هنوز ادامه دارد و با استناد به مرور زمان نمی توان از تعقیب متهم صرفنظر کرد. با این حال، دادگاه باید در ارتباط با موضوع رسیدگی کرده و تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

تصرف عدوانی چه میزان حبس دارد؟

ماده 105 قانون مجازات اسلامی دربارهٔ اقدامات تعقیبی و تحقیقی صحبت می‌کند. این اقدامات شامل فعالیت‌هایی است که مقامات قضائی در اجرای وظیفهٔ قانونی خود انجام می‌دهند. برخی از این اقدامات شامل احضار، جلب، بازجویی، استماع به اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات و معاینه محلی و نیز نیابت قضائی می‌شوند.

مطالعه کنید درباره‌  وکیل دعاوی کارفرمایی: حقوق و تعهدات

همچنین، ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی دربارهٔ تصرف عدوانی صحبت می‌کند. برخی از افراد معتقدند که در برخی از جرایم تعزیری، می‌توان از تصرف عدوانی گذشت. به این معنی که اگر متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. با این حال، اگر متضرر به دلایلی مانند تحت سلطه متهم بودن یا عدم توانایی به دلیل موانع خارج از اختیار خود قادر به شکایت نباشد، مهلت یک ساله از تاریخ رفع موانع محاسبه می‌شود.

در صورتی که متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت مزبور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر او از طرح شکایت وجود نداشته باشد، هر یک از وراث او در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند. این مفاد در مورد اقدامات تعقیبی و تحقیقی و تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی تبصره‌هایی است که ممکن است در موارد خاص مورد استفاده قرار گیرد.

 مفهوم و اهمیت سند رسمی در تصرف عدوانی

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به معنای تصرف و استفاده از ملک دیگران بدون موافقت یا مجوز قانونی است. در تصرف عدوانی، مهمترین نکته این است که برای اثبات آن در دادگاه، نیازی به اثبات مالکیت ندارید. به عنوان مثال، حتی اگر شما مستاجری باشید و مالکیت ملک مورد اجاره را نداشته باشید، می توانید دعوای تصرف عدوانی را در برابر فردی که شما را از ملک خارج کرده است، مطرح کنید.

سند رسمی در تصرف عدوانی می تواند به عنوان مدرکی برای اثبات وجود تصرف عدوانی استفاده شود. این سند می تواند یک سند تک برگ مالکیت یا یک سند رسمی اجاره نامه باشد که در دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده است.

در ادامه، متن به بررسی تاثیرات وجود سند رسمی در تصرف عدوانی، شیوه رسیدگی به این دعوی و اثبات آن در محاکم دادگستری می پردازد. در نهایت، توصیه می شود قبل از اقدام به هرگونه اقدام حقوقی در زمینه این دعوی، با یک وکیل دادگستری متخصص در امور ملکی مشورت حقوقی داشته باشید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد سند رسمی در تصرف عدوانی یا سایر موضوعات مرتبط، تیم حقوقی ما در خدمت شما است.

تصرف عدوانی؛ وکیل ملکی تهران

وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

تیم حقوقی ما به شما پیشنهاد می‌دهد که برای پیشبرد بهتر و سریع‌تر پرونده‌های مربوط به امور ملکی، از کمک یک وکیل متخصص ملکی تهران در این زمینه استفاده کنید. با توجه به دانش حقوقی و تخصص وکیل ملکی، می‌توانید از نتایج مثبت در پرونده‌ها بهره‌برده و به طور قابل توجهی از پیشگیری از مشکلات و اشتباهات آینده مطمئن شوید. استفاده از وکیل متخصص ملکی، به شما اطمینان می‌دهد که در حل و فصل پرونده‌های ملکی خود در بهترین شرایط قانونی قرار دارید. برای هرگونه مشاوره و خدمات حقوقی می‌توانید از طریق کانال ارتباطی ما اقدام کنید، تیم وکالتی ما مشتاقانه منتظر تماس و راهنمایی شما دوست عزیز می‌باشد.

چه قدر به این محتوا علاقه داشتید؟

امتیاز خودتان را ثبت کنید

میانگین امتیازدهی: 0 / 5. تعداد ثبت امتیاز: 0

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات بیشتر

پیمایش به بالا