وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید

دعوای خلع ید یک نوع دعوای مالکیت است که مالک غیر منقولی (مثل زمین یا ساختمان) از دادگاه می‌خواهد تا روند تصرف غیرمجاز دیگری بر روی ملک خود را متوقف کرده و ملک را به وی تحویل دهد. در این دعوا، شخص خواهان دعوای خلع ید باید سند مالکیت ملکی که می‌خواهد از آن خلع …

وکیل ملکی تهران؛ دعاوی خلع ید ادامه »