مدارک و مراحل لازم برای حکم تخلیه ملک

روش‌های مختلفی برای گرفتن حکم تخلیه ملک وجود دارد. گاهی نیاز به یک وکیل ملکی تهران دارید و گاهی فقط با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است. در شورای حل اختلاف، پرونده تخلیه ملک توسط یک قاضی بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط قانونی، حکم تخلیه ملک صادر می‌شود. در برخی …

مدارک و مراحل لازم برای حکم تخلیه ملک ادامه »