وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

کمیسیون ماده 99 شهرداری (مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز خارج از محدوده شهری)

کمیسیون ماده 99 شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز خارج از محدوده شهری است. این کمیسیون به منظور کنترل ساخت و سازهای بی‌رویه و غیرقانونی در خارج از شهرها تشکیل شده است. در صورت مواجه با این کمیسیون نیاز به یک وکیل حقوقی یا یک وکیل ملکی دارید. بر اساس ماده 99 قانون …

کمیسیون ماده 99 شهرداری (مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز خارج از محدوده شهری) ادامه »