وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

نکات حقوقی درخواست ابطال سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی، دعوایی است که در آن شخصی درخواست می‌کند که یک یا چند سند رسمی، بی‌اثر و غیرقابل استناد اعلام شوند. دعوای ابطال سند رسمی، دعوایی مهم است که می‌تواند آثار مهمی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر سند رسمی مالکیت یک ملک ابطال شود، مالک جدید ملک، مالک قانونی ملک نخواهد …

نکات حقوقی درخواست ابطال سند رسمی ادامه »