وکیل کیفری تهران|تصرف عدوانی

وکیل ملکی تهران؛ تصرف عدوانی

 تصرف عدوانی یکی دیگر از مسائل و دعاوی ملکی است که یکی از موارد تخصص تیم وکالتی ما می‌باشد. تصرف عُدوانی یا زورستان یک مفهوم حقوقی است که به گرفتن زمین یا ملکی از مالک آن یا از کسی که بر اساس یک قرارداد حق نسبت به آن ملک دارد، به زور اشاره می‌کند. در …

وکیل ملکی تهران؛ تصرف عدوانی ادامه »